Logo-Mobile-Techcenter WP.03

Algemene voorwaarden in het kort

Mobile Techcenter is een Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI) Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf. Wij hanteren de voorwaarden die Techniek Nederland heeft vastgesteld. Deze uitgebreide versie van deze algemene voorwaarden zijn hier na te lezen in PDF-formaat.
Bij het plaatsen van een reparatie order, of bij het plaatsen van een bestelling in de webshop, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Algemeen

 • Klanten die gebruik maken van onze diensten, gaan akkoord met de voorwaarden. 
 • Alle reparaties moeten worden aangemeld via het reparatie formulier. Tijdens deze aanmelding ontvangt u een service ID en een klantnummer. Dit formulier dient de klant samen met het toestel in te sturen of langs te brengen.
 • Ingezonden reparaties zonder reparatieformulier worden vertraagd in behandeling genomen.
 • De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van de data op zijn smartphone, tablet, PDA of navigatie. Het gebeurt niet vaak, maar de data kàn verloren gaan tijdens een reparatie.
 • Verstuur het pakket altijd “aangetekend” of “aangetekend met verzekerd vervoer”. Gebruik alleen een kleine doos voor het verzenden (plak deze zorgvuldig dicht) en gebruik NOOIT een enveloppe.
 • Verzending dient altijd te geschieden naar onze postbus.
 • Wij zijn nimmer aansprakelijk voor beschadigde of verloren geraakte poststukken.
 • De verzendkosten voor het retour zenden zijn altijd voor rekening van de klant
 • Voor reparatieverzoeken anders dan defecten veroorzaakt door vocht, wordt geen onderzoekskosten in rekening gebracht.

Garantie

 • Op al onze reparaties geven wij 6 maanden garantie. Dit is alleen van toepassing als binnen de garantie periode de oude mankementen de kop op steken.
 • Op een vochtschade reparatie kunnen wij helaas geen garantie verlenen. Wij brengen indien reparatie niet mogelijk is € 30,- onderzoekskosten in rekening.
 • Als de klant de onderzoekskosten niet wenst te voldoen, volstaat het om afstand te doen van het toestel.
 • Is uw toestel in behandeling geweest bij derden, komt onze garantie per direct te vervallen, en honoreren wij geen enkele claim van restitutie en/of eventuele andere kosten m.b.t de reparatie!
 • Breuk van welke aard dan ook, maar speciaal van het scherm, valt NOOIT onder onze garantie.
 • Uw toestel staat i.v.m garantie bij ons geregistreerd onder het serienummer.

Betaling

 • Betaling vind plaats bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien er op rekening geleverd wordt, dient de koper ervoor zorg te dragen dat de factuur tijdig, en dus binnen de afgesproken betalingstermijn is voldaan. De betalingstermijn staat duidelijk op de factuur aangegeven.
 • Blijft de koper in gebreke, dan hanteren wij het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incasssokosten (Burgelijk wetboek 27 maart 2012). Deze vergoeding bedraagt minimaal € 40.- Exclusief de wettelijk verschuldigde BTW. Met nadruk wijzen wij u op artikel 9 van de uitgebreide versie van de voorwaarden.

Uitgebreide versie algemene handelsvoorwaarden kunt u hier nalezen in PDF