Logo-Mobile-Techcenter WP.03

Mobile Techcenter is groen, ons energie beleid.

Bij Mobile Techcenter hebben wij het milieu in een hoog vaandel staan. Wij gaan ver in maatregelen ten aanzien van  energie, afval en recycling.
Hieronder kunt u lezen welke maatregelen wij hebben getroffen ten aanzien van ons energie- en milieubeleid.

Opwekken van energie met zonnepanelen:

Mobile Techcenter beschikt over een flink arsenaal aan zonnepanelen. Het doel is altijd “0 op de meter” geweest, inclusief de verwarming.

Op dit ogenblik beschikken wij over 152 Solar Frontier zonnepanelen van gemiddeld 160 Wp in alle windrichtingen.

Het totale solar-piekvermogen is ongeveer 23 kWp. De inverter is sedert november 2021 een Fronius Symo 17.5-3M.


Het uiteindelijke doel was om rond de nul netto verbruik uit te komen, inclusief het verbruik van de elektrische auto en de 2 warmtepompen. Dit doel is inmiddels behaald. Medio 2022 hebben wij een negatief verbruik op jaarbasis.

Verbruik van elektriciteit:

Wij hebben in de loop van de jaren een aantal maatregelen getroffen om het elektriciteitsverbruik te beperken:

 • Uitsluitend LED verlichting,
 • Energiezuinige computers en beeldschermen,
 • Bewust omgaan met sluipverbruik zoals ongebruikte adapters en apparaten.

Het sluipverbruik is medio 2017 teruggedrongen van ±600W naar ±300W Dat is nog steeds veel te hoog, maar het is ontzettend lastig om daar je vinger goed achter te krijgen.
Wij hebben een energiemonitor aangeschaft welke op 10 juni 2017 is geïnstalleerd. Dit apparaat geeft duidelijk inzicht in opbrengst / verbruik van elektriciteit. Dit inzicht kan een slimme meter niet geven omdat deze intern de opbrengst en verbruik met elkaar verrekend. De slimme meter laat alleen je inkoop zien, en wat je teruglevert, maar niet de opbrengst van de zonnepanelen en je daadwerkelijke verbruik. Wij hebben gekozen voor een eGauge EG4000 van eGauge Systems LLC. Dit apparaat beschikt over een webserver die exact weergeeft wat er nu precies gebeurt in de meterkast. Daarnaast kan ik precies meten hoeveel de auto, de warmtepomp, en de airconditioning verbruiken.

Dat het aanpakken van sluipverbruikers zinvol is wil ik duidelijk maken met het volgende voorbeeld:
Onze acculader van  de accuboormachine heeft een gemeten stand-by verbruik van 6 Watt. Dat is 144 Wh per etmaal, dus 52.6 kWh per jaar. Met een energieprijs van € 0.23 per kWh kost deze lader € 12.10 per jaar terwijl deze niets nuttigs aan het doen is. Stekker eruit als je hem niet gebruikt is de oplossing.
Hieruit blijkt dat je als vuistregel het continuverbruik in watts kan vermenigvuldigen met 2 in Euro’s per jaar aan kosten. Dus 5 watt kost € 10.- per jaar. Laat je een gloeilamp van 50 watt een jaar lang branden, dan kost deze je ongeveer € 100.- aan energieverbruik.

Afval en hergebruik:

Wij gaan zeer zorgvuldig om met afval. Een groot deel wordt hergebruikt (denk aan plastic verpakkingsmateriaal, verzenddoosjes, papier etc.), daarnaast word het afval wat niet word hergebruikt zorgvuldig gescheiden en ingeleverd bij de afvalverwerker. (AVRI)
Op dit moment scheiden wij, en leveren apart in:

 • Plastics, waaronder PVC,
 • Papier en karton,
 • Glas,
 • Electronica en elektrische apparaten (dus ook oude telefoons, en resten van reparaties),
 • Batterijen en accu’s,
 • Metalen,
 • Hout,
 • Groenafval (vooral uit de keuken en tuin),
 • Chemisch afval zoals verf, lijm, reinigingsproducten etc.

Het resultaat is dat wij als bedrijf én privé tezamen gemiddeld slechts één grijze 240 l container per 12/14 weken aan de weg zetten, en vaak is deze niet eens volledig gevuld.

Verwarming en isolatie:

Wij hebben recentelijk de kap van het kantoorpand laten vervangen door een energiebesparende, geïsoleerde kap. Het pand (welke uit 1956 stamt) heeft hierbij dan ook het energielabel B gekregen.
Alle wanden zijn voorzien van spouwmuurisolatie, en gedeeltelijk, (daar waar mogelijk) van vloerisolatie.
Verwarmen doen wij via een Remeha Elga Ace 6 kW hybride warmtepomp in combinatie met een Remeha HR++ C.V. installatie, het kantoor wordt zo nu en dan bijverwarmd met behulp van een  energiezuinige lucht-lucht warmtepomp installatie.
Daarnaast stoken wij bij extreme koude zo nu en dan de houtkachel op.
Privé beschikken wij over een klein zwembad welke via zonnecollectoren wordt verwarmd. De circulatiepomp werkt uitsluitend op zonne-energie.