Mobile Techcenter is een Erkend Elektrotechnisch Reparatiebedrijf

Mobile Techcenter is groen!

Bij Mobile Techcenter hebben wij het milieu in een hoog vaandel staan. Wij gaan ver in maatregelen ten aanzien van  energie, afval en recycling.
Hieronder kunt u lezen welke maatregelen wij hebben getroffen ten aanzien van ons milieubeleid.

Opwekken van energie met zonnepanelen:

Op dit ogenblik beschikken wij over 2 groepen zonnepanelen:

 • Een groep van 8 stuks 150 Wp panelen van Phillips met een potentiële opbrengst van 1200 Wp, geïnstalleerd in juni 2005.
  Door degradatie is de maximale opbrengst medio 2017 ongeveer 1000 Wp. Niet slecht na 12 jaar.
 • Een groep van 35 stuks 170 Wp panelen van Solar Frontier met een potentiële opbrengst van 5950 Wp, 21 stuks geïnstalleerd in mei 2016 en 14 stuks geïnstalleerd in april 2017.

De totale jaaropbrengst van de zonnepanelen is op dit moment ongeveer 5900 kWh. Dit is ongeveer 70% van ons totale elektriciteitsverbruik, inclusief ons privéverbruik.
Het uiteindelijke doel is om rond de nul netto verbruik uit te komen, inclusief het verbruik van de toekomstige elektrische auto. Er is nog een uitbreiding in voorbereiding, in het voorjaar 2018. Er word een carport geplaatst, met zonnepanelen als dak. Wij hebben daarvoor goedkope 2e hands zonnepanelen aangeschaft, omdat dit dak op het noord-oosten ligt. De terugverdientijd rechtvaardigt niet het aanschaffen van nieuwe zonnepanelen omdat de opbrengst richting noord-oost veel lager is dan panelen richting zuid-west.

Verbruik- en opbrengstgegevens:

Gemeten van 10 juni 2017 tot vandaag 27 februari 2018 geeft de eGauge de volgende data:
Totaal verbruik: 5160 kWh
Totaal solar opbrengst: 4079 kWh (559 kWh philips zuid-oost / noord-west, en 3520 kWh Solar-Frontier zuid-west)
We hebben tot op heden dus een verbruik uit het lichtnet van 1090 kWh
We zullen moeten afwachten tot 10 juni 2018 om een beeld te krijgen van de jaaropbrengst / verbruik. Inmiddels is ook gestart met de aanleg van een derde groep zonnepanelen.

Verbruik van elektriciteit:

Wij hebben in de loop van de jaren een aantal maatregelen getroffen om het elektriciteitsverbruik te beperken:

 • Uitsluitend LED verlichting,
 • Energiezuinige computers en beeldschermen,
 • Bewust omgaan met sluipverbruik zoals ongebruikte adapters en apparaten.

Het sluipverbruik is medio 2017 teruggedrongen van 600W naar 400W Dat is nog steeds veel te hoog, maar het is ontzettend lastig om daar je vinger goed achter te krijgen.
Wij hebben een energiemonitor aangeschaft welke op 10 juni 2017 is geïnstalleerd. Dit apparaat geeft duidelijk inzicht in opbrengst / verbruik van elektriciteit. Dit inzicht kan een slimme meter niet geven omdat deze intern de opbrengst en verbruik met elkaar verrekend. De slimme meter laat alleen je verbruik zien, en wat je teruglevert, maar niet de opbrengst van de zonnepanelen. Wij hebben gekozen voor een eGauge EG3000 van eGauge Systems LLC. Dit apparaat beschikt over een webserver die exact weergeeft wat er nu precies gebeurt in de meterkast.

Dat het aanpakken van sluipverbruikers zinvol is wil ik duidelijk maken met het volgende voorbeeld:
Onze acculader van  de accuboormachine heeft een gemeten stand-by verbruik van 6 Watt. Dat is 144 Wh per etmaal, dus 52.6 kWh per jaar. Met een energieprijs van € 0.23 per kWh kost deze lader € 12.10 per jaar terwijl deze niets nuttigs aan het doen is. Stekker eruit als je hem niet gebruikt is de oplossing.
Hieruit blijkt dat je als vuistregel het continuverbruik in watts kan vermenigvuldigen met 2 in Euro’s per jaar aan kosten. Dus 5 watt kost € 10.- per jaar. Laat je een gloeilamp van 50 watt een jaar lang branden, dan kost deze je ongeveer € 100.- aan energieverbruik. Ik zal hier binnenkort een lijstje publiceren met veel gebruikte 24-7 apparatuur, met hun verbruik, en kosten op jaarbasis.

Afval en hergebruik:

Wij gaan zeer zorgvuldig om met afval. Een groot deel wordt hergebruikt (denk aan plastic verpakkingsmateriaal, verzenddoosjes, papier etc.), daarnaast word het afval wat niet word hergebruikt zorgvuldig gescheiden en ingeleverd bij de afvalverwerker. (AVRI)
Op dit moment scheiden wij, en leveren apart in:

 • Plastics, waaronder PVC,
 • Papier en karton,
 • Glas,
 • Electronica en elektrische apparaten (dus ook oude telefoons, en resten van reparaties),
 • Batterijen en accu’s,
 • Metalen,
 • Hout,
 • Groenafval (vooral uit de keuken en tuin),
 • Chemisch afval zoals verf, lijm, reinigingsproducten etc.

Het resultaat is dat wij als bedrijf én privé tezamen gemiddeld slechts één grijze 240 l container per 8 weken aan de weg zetten, en vaak is deze niet eens volledig gevuld.

Verwarming en isolatie:

Wij hebben recentelijk de kap van het kantoorpand laten vervangen door een energiebesparende, geïsoleerde kap. Het pand (welke uit 1956 stamt) heeft hierbij dan ook het energielabel B gekregen.
Alle wanden zijn voorzien van spouwmuurisolatie, en gedeeltelijk, (daar waar mogelijk) van vloerisolatie.
Verwarmen doen wij via een HR++ C.V. installatie, het kantoor wordt zo nu en dan bijverwarmd met behulp van een  energiezuinige lucht-lucht warmtepomp installatie.
Daarnaast stoken wij zo nu en dan de houtkachel op, welke in de toekomst ook de C.V. radiatoren van warmte voorziet.
Privé beschikken wij over een klein zwembad welke via zonnecollectoren wordt verwarmd. De circulatiepomp werkt uitsluitend op zonne-energie.

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.